Chỉ có kẻ thống trị mới là kẻ chiến thắng mọi giải đấu